திருமதி ஆனாச்சி பாக்கியம் தம்பிப்பிள்ளை யோசப் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஆனாச்சி பாக்கியம் தம்பிப்பிள்ளை யோசப் – மரண அறிவித்தல் இறப்பு ...

திருமதி செல்லத்துரை பாக்கியம் (கிளி) – மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லத்துரை பாக்கியம் (கிளி) – மரண அறிவித்தல் மலர்வு : 20 செப்ரெம்பர் ...

திருமதி பாக்கியம் மார்க்கண்டு – மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் மார்க்கண்டு – மரண அறிவித்தல் இறப்பு : 29 யூன் 2016 யாழ். ...

திருமதி பாக்கியம் வல்லிபுரம் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் வல்லிபுரம் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 7 நவம்பர் 1935 ...

திருமதி இராசதுரை பாக்கியம் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராசதுரை பாக்கியம் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 24 யூன் 1937 — மறைவு ...

திருமதி சின்னதம்பி பாக்கியம் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி சின்னதம்பி பாக்கியம் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 10 யூன் 1942 — மறைவு ...

திரு பாக்கியம் மத்தியூஸ் ஜெகசிங்கம் – மரண அறிவித்தல்

திரு பாக்கியம் மத்தியூஸ் ஜெகசிங்கம் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 21 செப்ரெம்பர் ...

திருமதி பாக்கியம் சிவகுரு – மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் சிவகுரு – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 19 ஓகஸ்ட் 1940 — மறைவு ...

திருமதி பாக்கியம் சுப்பிரமணியம் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் சுப்பிரமணியம் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 30 சனவரி ...

திருமதி பாக்கியம் செல்லப்பா – மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் செல்லப்பா – மரண அறிவித்தல் அன்னை மடியில் : 24 பெப்ரவரி ...
© 2022 Maraivu.com. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS
Powered by Maraivu · Designed by Maraivu