திரு ராதாகிருஷ்ணன் சின்னையா (தாஸ்) – மரண அறிவித்தல்

திரு ராதாகிருஷ்ணன் சின்னையா (தாஸ்) பிறப்பு 08 AUG 1977 இறப்பு 11 JUL 2019 யாழ். கட்டுவனைப் ...

திரு சின்னையா நாகமுத்து – மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னையா நாகமுத்து – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு 19 JAN 1950 இறப்பு 14 JUN 2019 யாழ். ...

திரு செல்லப்பா சின்னையா – மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லப்பா சின்னையா – மரண அறிவித்தல் ஓய்வுபெற்ற பிரதம லிகிதர் ...

திரு வேலுப்பிள்ளை சின்னையா – மரண அறிவித்தல்

திரு வேலுப்பிள்ளை சின்னையா – மரண அறிவித்தல் பிறப்ப 03 NOV 1921 இறப்பு 14 MAR ...

திரு சின்னையா கணேசலிங்கம் – மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னையா கணேசலிங்கம் – மரண அறிவித்தல் ஓய்வு பெற்ற பிரதம தபாலதிபர் பிறப்பு ...

திரு சின்னையா இரத்தினம் – மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னையா இரத்தினம் – மரண அறிவித்தல் முன்னாள் காலிக்கடை வர்த்தகர் ...

திரு சின்னையா மதுரநாயகம் – மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னையா மதுரநாயகம் – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு 14 APR 1951 இறப்பு 17 JAN 2019 யாழ். ...

திரு மயிலு சின்னையா – மரண அறிவித்தல்

திரு மயிலு சின்னையா – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் 08 DEC 1932 மறைவு 09 JAN 2019 யாழ். ஆனைக்கோட்டையைப் ...

டாக்டர் சின்னையா சுந்தரலிங்கம் – மரண அறிவித்தல்

டாக்டர் சின்னையா சுந்தரலிங்கம் – மரண அறிவித்தல் மண்ணில் 02 FEB 1937 விண்ணில் ...

திரு. சீனியன் சின்னையா – மரண அறிவித்தல்

திரு. சீனியன் சின்னையா – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு 24 DEC 1933 இறப்பு 02 DEC 2018 யாழ். ...
© 2019 Maraivu.com. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS
Powered by Maraivu · Designed by Maraivu