திரு சின்னராசா பிரதீபராஜ் (பிரதீப்) – மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னராசா பிரதீபராஜ் (பிரதீப்) – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு : 13 யூன் ...

திருமதி துஸ்யந்தி சுதாகர் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி துஸ்யந்தி சுதாகர் – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 1 ஒக்ரோபர் 1981 — ...

திருமதி அருந்தவமலர் நேசகுமாரன் – மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருந்தவமலர் நேசகுமாரன் – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு : 25 நவம்பர் ...

திரு வேலன் அப்புக்குட்டி – மரண அறிவித்தல்

திரு வேலன் அப்புக்குட்டி – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 5 ஏப்ரல் 1937 — மறைவு ...

திருமதி சிவலிங்கம் இராஜேஸ்வரி (ரம்பா) – மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவலிங்கம் இராஜேஸ்வரி (ரம்பா) – மரண அறிவித்தல் தோற்றம் : 5 ஓகஸ்ட் ...

திரு அந்தோனிமுத்து ஞானசீலன் (அப்பன்) – மரண அறிவித்தல்

திரு அந்தோனிமுத்து ஞானசீலன் (அப்பன்) – மரண அறிவித்தல் இறப்பு : 25 பெப்ரவரி ...

திரு கணேசலிங்கம் செல்லையா – மரண அறிவித்தல்

திரு கணேசலிங்கம் செல்லையா – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு : 13 பெப்ரவரி 1959 — ...

திரு சுப்பிரமணியம் யோகநாதன் – மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் யோகநாதன் – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு : 15 பெப்ரவரி 1947 ...

லலி புஸ்பரட்ணம் ராஜரட்ணம் – மரண அறிவித்தல்

லலி புஸ்பரட்ணம் ராஜரட்ணம் – மரண அறிவித்தல் பிறப்பு : 22 ஓகஸ்ட் 1947 — இறப்பு ...

செல்வன் அருள்நேசன் அஜின்றொன் – மரண அறிவித்தல்

செல்வன் அருள்நேசன் அஜின்றொன் – மரண அறிவித்தல் மலர்வு : 3 ஏப்ரல் 1999 — ...
© 2021 Maraivu.com. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS
Powered by Maraivu · Designed by Maraivu